The Body Shop

The Body Shop luôn tin tưởng rằng rằng vẻ đẹp thực sự đến từ trái tim và kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp là mang đến những điều tốt đẹp.
> Liên kết đến website thương hiệu
> Liên kết với các trang truyền thông xã hội