L'Oreal tổ chức ngày Hoạt Động Vì Cộng Đồng lần thứ 5

Hơn 20.000 nhân viên L'Oréal từ 61 quốc gia sẽ tham gia ngày Hoạt Động Vì Cộng Đồng, đóng góp một ngày làm việc thực hiện các hoạt động xã hội.

Trong ngày Hoạt Động Vì Cộng Đồng, nhân viên L'Oréal sẽ dành thời gian tham dự vào hơn 400 dự án cộng đồng với mục đích đáp ứng lời kêu gọi từ các tổ chức từ thiện hoạt động trong năm lĩnh vực: bảo vệ môi trường, nhân sự, giúp đỡ người khuyết tật, chống lại các hoạt động bài xích và hỗ trợ các hoạt động kết nối giữa các thế hệ.

"Việc huy động nhân viên cùng tham dự chương trình ngày Cộng Đồng hiện đang phát triển mạnh mẽ. Cống hiến một ngày làm việc để giúp đỡ người khác là một minh chứng tuyệt vời cho những giá trị tốt đẹp mà L'Oreal đem lại", Jean-Paul Agon, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của L'Oréal cho biết, "20.000 người cùng chung sức trong một ngày thực sự tạo nên sự khác biệt."

Ngày Hoạt Động Vì Cộng Đồng L’Oréal được khởi xướng từ năm 2010 với mục đích đề cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của công ty thông qua các hoạt động tự nguyện của nhân viên. Hằng năm, L'Oréal đều cam kết sự tham dự của nhân viên trên toàn thế giới vào ngày hoạt động ý nghĩa này.

Thông cáo báo chí, nhấn vào đây.