Kể từ năm 2010, L'Oréal Việt Nam đã quyết định chuyển đổi ngày sinh nhật Tập đoàn thành một ngày ý nghĩa đối với nhân viên và cộng đồng các nước. Và mỗi năm các thành viên L'Oréal lại vui mừng chào đón Ngày Cộng Đồng L'Oréal Việt Nam như là một ngày đặc biệt đề cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, thể hiện cam kết là một công ty hoạt động có trách nhiệm của thế kỷ 21.

Mục tiêu Ngày Cộng Đồng L'Oréal là mang đến cho nhân viên cơ hội khám phá các chương trình hoạt động vì cộng đồng của L'Oréal và gặp gỡ với toàn thể nhân viên trong môi trường thân thiện và vui tươi.

L'Oréal là một công ty “có tinh thần công dân thế giới” và đang trở thành điển hình về các hoạt động có trách nhiệm với xã hội. Ở Việt Nam, tinh thần cộng đồng được phát triển mạnh mẽ trong tập thể nhân viên. L'Oréal Việt Nam đã tái khẳng định cam kết của mình trong việc tham dự vào các dự án bảo vệ môi trường. Trong 4 năm qua, đã có hơn 4.000 cây con được trồng tại rừng ngập mặn Cần Giờ nhằm phục hồi khu vực bảo tồn đa dạng sinh học này. Sự cam kết và đóng góp cho cộng đồng liên tục trong nhiều năm qua đã chứng minh được ý nghĩa trọn vẹn của vẻ đẹp vốn được trân trọng tại L'Oréal Việt Nam, đó là cách thức chúng tôi xây dựng và mang đến một thế giới đẹp hơn cũng như tạo ra một sự kiện ghi lại dấu ấn khó phai mỗi năm trong toàn thể nhân viên nhân dịp sinh nhật của mình.