Ngày 23 tháng 10 năm 2013, L'Oréal đưa ra tuyên bố mới về cam kết phát triển bền vững cho đến năm 2020 “Mang cái đẹp đến cho tất cả”.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Cùng nhau chúng ta sẽ làm cho cái đẹp bền vững. Cùng nhau chúng ta sẽ làm cho tính bền vững đẹp mãi.
Chúng tôi muốn mang cái đẹp đến cho tất cả mọi người. Cái đẹp thường được thể hiện bằng nhiều cách. Chúng tôi tin vào cái đẹp của việc bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, cái đẹp của việc hỗ trợ cộng đồng và mang lại sự an toàn cho nhân viên, cái đẹp của việc mang đến những sản phẩm mang tính bền vững và như mong ước cho mọi phụ nữ và nam giới, những người đặt niềm tin vào chúng tôi.

 

CAM KẾT VÀ CÁC MỤC TIÊU

CẢI TIẾN BỀN VỮNG 
Đến năm 2020, chúng tôi sẽ cải tiến theo hướng 100% sản phẩm đều có ích cho môi trường và xã hội.
Mỗi khi phát minh hoặc nâng cấp một sản phẩm, chúng tôi sẽ nâng cao tính lợi ích cho môi trường và xã hội của sản phẩm ít nhất theo một trong các tiêu chí sau:

 • Công thức mới giảm thiểu tác động lên môi trường
 • Công thức mới sử dụng các nguyên liệu thô tái tạo từ nguồn nguyên liệu bền vững và có nguồn gốc từ ngành hóa học xanh
 • Bao bì mới có tính thân thiện với môi trường
 • Các sản phẩm mới mang lại tác động xã hội tích cực

 

SẢN XUẤT BỀN VỮNG
Đến năm 2020, tác động lên môi trường sẽ được giảm thiểu khoảng 60% dựa trên mức chuẩn của năm 2005; trong khi vẫn thực hiện mục tiêu mang cái đẹp đến cho thêm 1 tỷ người tiêu dùng.

 • Lượng khí thải CO2 tại các nhà máy và trung tâm phân phối sẽ giảm khoảng 60% theo số liệu tuyệt đối dựa trên mức chuẩn của năm 2005 
 • Lượng nước tiêu thụ sẽ giảm khoảng 60% trên mỗi thành phẩm dựa trên mức chuẩn của năm 2005
 • Lượng chất thải sẽ giảm khoảng 60% trên mỗi thành phẩm dựa trên mức chuẩn của năm 2005
 • Lượng chất thải vào bãi rác bằng không
 • Lượng khí thải CO2 trong quy trình vận chuyển sản phẩm sẽ giảm khoảng 20% cho mỗi thành phẩm dựa trên mức chuẩn năm 2011

 

SỐNG BỀN VỮNG
Đến năm 2020, L'Oréal sẽ giúp mỗi người tiêu dùng lựa chọn theo hướng tiêu dùng bền vững đồng thời tăng cường vẻ đẹp của hành tinh.

 • Chúng tôi sẽ sử dụng công cụ đo lường sản phẩm để đánh giá lý lịch môi trường và xã hội của 100% sản phẩm mới, tất cả các thông tin này sẽ được các thương hiệu thông báo cho người tiêu dùng để giúp họ lựa chọn một lối sống bền vững.
 • Tất cả các thương hiệu của L'Oréal sẽ đánh giá nơi có tác động môi trường và xã hội lớn nhất, từ đó đưa ra cam kết cải thiện tác động môi trường. Mỗi thương hiệu sẽ báo cáo về tiến độ và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sự lựa chọn lối sống bền vững.
 • Người tiêu dùng có thể tạo ảnh hưởng cho hoạt động phát triển bền vững của tập đoàn thông qua ban tính bền vững của người tiêu dùng.

 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
> NHÂN VIÊN

Đến năm 2020, nhân viên L'Oréal sẽ được tiếp cận với  các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội và đào tạo cho dù họ đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

 • Chúng tôi sẽ cung cấp bảo hiểm y tế cho người lao động theo chế độ tốt nhất của quốc gia mà họ đang sinh sống
 • Chúng tôi sẽ cung cấp chế độ bảo hiểm tài chính cho tất cả các nhân viên trong các trường hợp không mong đợi trong đời như không còn khả năng lao động hoặc bị thương tật vĩnh viễn
 • Mỗi nhân viên L'Oréal sẽ có quyền tham dự vào ít nhất một chương trình đào tạo mỗi năm ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

 

> NHÀ CUNG CẤP
Đến năm 2020, 100% các nhà cung cấp chiến lược của L'Oréal sẽ được tham gia chương trình nhà cung cấp bền vững của chúng tôi.

 • Tất cả các nhà cung cấp chiến lược sẽ được đánh giá và lựa chọn dựa trên kết quả hoạt động xã hội và môi trường
 • Tất cả các nhà cung cấp chiến lược sẽ hoàn thành việc tự đánh giá của chính sách phát triển bền vững với sự hỗ trợ của chúng tôi
 • Tất cả các nhà cung cấp sẽ có quyền truy cập vào các công cụ đào tạo của L'Oréal để cải thiện chính sách bền vững của họ
 • 20% các nhà cung cấp chiến lược sẽ được nối kết trong chương trình Nguồn cung ứng mang tính nhân đạo của chúng tôi

 

> CỘNG ĐỒNG
Đến năm 2020, chúng tôi sẽ giúp cho hơn 100,000 người từ các cộng đồng khó khăn có được việc làm, con số này tương đương với lực lượng lao động toàn cầu của công ty. Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu thông qua các chương trình sau:

 • Sử dụng nguyên liệu từ các nguồn cung cấp có tính nhân đạo
 • Xây dựng mô hình kinh doanh toàn bộ
 • Đào tạo nghề làm đẹp
 • Tư vấn và giáo dục cộng đồng
 • Tạo việc làm cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh bất hạnh