Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, hệ thống thông tin và công nghệ đóng vai trò thiết yếu cho kết quả kinh doanh tại L'Oréal.

Ngày nay L’Oréal phải đối mặt với một thế giới thay đổi nhanh chóng, bộ phận Hệ thống thông tin đảm nhận trọng trách giải quyết thách thức này. Mỗi ngày tại L’Oréal, 68,900 nhân viên sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của tập đoàn. Đội ngũ Hệ thống thông tin hiện diện trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn. Họ phát triển các dự án cho các thương hiệu, cho hơn 40 nhà máy của tập đoàn và các Trung tâm Nghiên cứu & Sáng tạo. Sự đóng góp về kiến thức chuyên môn của đội ngũ này rất quan trọng cho hoạt động và thực hiện chiến lược của tập đoàn L'Oréal.
 
Sứ mệnh chính của bộ phận này bao gồm thiết kế và xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin nhằm đảm bảo hiệu suất và tính liên tục của các ngành kinh doanh khác nhau, cũng như hơp lý hóa sự vận hành của công ty qua việc giới thiệu các công nghệ mới. Bộ phận Hệ thống thông tin cũng chính là những người hỗ trợ cải tiến thật sự, công việc của họ là giúp công ty đối phó với cuộc cách mạng kỹ thuật số.