Tập đoàn L'Oréal được thành lập bởi một nhà khoa học và liên tục đầu tư mạnh mẽ vào các Trung tâm Nghiên Cứu & Sáng tạo. Tập đoàn mở rộng cánh cửa ra thế giới và các thị trường, và phương pháp tiếp cận khoa học của L’Oréal chính là đặt khách hàng lên trước hết.

Đối với L'Oréal, khoa học và sản phẩm làm đẹp là sự kết hợp giữa chuyên môn và sự nhạy cảm. Các lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới không chỉ là sự sáng tạo mà còn dựa trên sự hiểu biết về nhu cầu khách hàng và tầm nhìn về thị trường mỹ phẩm hiện nay và của tương lai.
 
Các Trung tâm Nghiên cứu & Sáng tạo của L’Oréal là một cộng đồng đa văn hóa với một số lượng lớn các lĩnh vực (hơn 30 lĩnh vực) trong mỗi nhánh khoa học và xu hướng này được thiết lập để phát triển trong tương lai. Các trung tâm được đều có chung niềm đam mê: phát minh và hoàn thiện các sản phẩm mỹ phẩm để có hiệu suất cao, góp phần mang đến lợi ích cho mọi phụ nữ và nam giới trên toàn thế giới. Họ đạt được điều này bằng cách luôn vượt qua các giới hạn trong đời sống, khoa học vật liệu nhưng vẫn luôn nhớ đến những điều khách hàng mong muốn.
 
Trung tâm Nghiên cứu & Sáng tạo được chia thành 4 nhánh chính: nghiên cứu nâng cao (phát triển kiến thức trong các lĩnh vực khoa học trọng điểm liên quan đến hoạt động kinh doanh của L’Oréal và tạo ra các phương thức đánh giá dự báo), nghiên cứu ứng dụng (tạo công thức và phát triển các khái niệm sản phẩm mới), nghiên cứu phát triển (phát triển công thức mới, cung cấp các sản phẩm an toàn mang tính đột phá cho các thương hiệu) và các chức năng hỗ trợ (vấn đề pháp lý, bằng sáng chế, khảo sát khách hàng…)

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO
Nhóm Nghiên cứu Nâng cao chế tạo và phát triển các hoạt chất bền vững và hiệu quả. Bằng việc phát triển các chuyên môn về làm đẹp với các sản phẩm mới, công việc của họ giúp L’Oréal đón nhận những thách thức của sự đổi mới và phát triển bền vững.

Các nhà nghiên cứu L'Oréal luôn:
  • Cải thiện kiến thức của mình trong nhiều lĩnh vực khoa học (sinh học, công nghệ sinh học, sinh lý học, hóa học, vật lý, hóa lý, mô hình…)
  • Hướng đến thế giới thông qua phương thức "sáng tạo mở"
  • Tạo ra các mô hình mới ngược chiều để đánh giá sự an toàn và hiệu quả của hoạt chất, bằng cách sử dụng các công cụ và phương pháp đa dạng (từ dữ liệu số cho đến da nhân tạo)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
Nhóm Nghiên cứu ứng dụng của L’Oreal tạo ra các công thức nguyên mẫu từ các hoạt chất dựa trên kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Nâng cao. Họ cũng chọn lựa các công thức có thể tạo ra các sản phẩm mới hoặc cải thiện những sản phẩm đã có. Chịu trách nhiệm về chuyển giao công nghệ từ trung tâm Nghiên cứu Nâng cao, họ sẽ nghiên cứu hoạt động của các thành phần xuất phát từ nghiên cứu ở "địa phương" hoặc được đề xuất bởi các nhà cung cấp của tập đoàn, và tiếp cận chúng như "sản phẩm khái niệm". Sau khi đánh giá đầy đủ, họ sẽ chuyển giao công việc cho nhóm phát triển.

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
Nhóm Nghiên cứu phát triển sản phẩm chế tạo ra các công thức mới và đảm bảo các sản phẩm có hiệu quả tốt nhất sẽ có mặt trên thị trường trong điều kiện an toàn nhất cho cả người tiêu dùng và môi trường. Họ cung cấp cho các thương hiệu các dòng sản phẩm cải tiến liên tục và giúp các sản phẩm này được phép sử dụng theo các các yêu cầu pháp lý của các nước khác nhau mà tập đoàn có chi nhánh. 

CHỨC NĂNG HỖ TRỢ
Bao gồm:

  • Đánh giá phân tích, đánh giá tính an toàn và hiệu quả toàn cầu của các nguyên liệu thô và các công thức 
  • Tìm hiểu và đưa ra các quy định khác nhau đối với hạn sử dụng các sản phẩm, truyền thông và thiết lập hồ sơ pháp lý.
  • Bảo vệ sở hữu công nghiệp cho những khám phá vừa được thực hiện trong tập đoàn
  • Quản lý Tài nguyên (các dự án, nhóm hoạt động, ngân sách…)
  • Hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng