Trong một môi trường làm việc quốc tế mang tính cạnh tranh cao thì phòng Nhân sự sẽ phải hỗ trợ sự tăng trưởng của L'Oréal bằng việc thu hút và phát triển nhân tài.

Mỗi nhân tài là gốc rễ của những ý tưởng tuyệt vời. Một công ty sẽ không thành công nếu không tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhân viên. Trung thành với ý tưởng này, đội ngũ Nhân sự của L'Oréal cố gắng dung hòa hai yếu tố quan trọng: giúp nhân viên chọn được con đường sự nghiệp đúng bên cạnh việc hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Hỗ trợ các nhà quản lý của tập đoàn trên toàn thế giới, sứ mệnh của đội ngũ nhân sự là thu hút, xác định, lựa chọn, phát triển và tưởng thưởng các nhân tài trong tất cả các ngành kinh doanh của tập đoàn.