Nhằm đảm bảo tính an toàn pháp lý cho việc kinh doanh và sở hữu các tài sản, đội ngũ pháp chế của L'Oreal đóng vai trò cố vấn quan trọng trong các quyết định pháp lý của công ty.

Bộ phận Pháp chế tư vấn cho Tổng Giám đốc tại trụ sở chính và ở các quốc gia khác nhau, đưa ra các ý kiến và kiến nghị về các vấn đề mang tính chiến lược. Bộ phận này mang đến các cơ hội nghề nghiệp vừa nâng cao kiến thức chuyên môn để phát triển theo kịp khuynh hướng các chủ thể ngày càng tinh vi và phức tạp. 
 
Bộ phận pháp chế tư vấn và kiểm soát nhằm bảo vệ việc kinh doanh và tài sản của tập đoàn phù hợp với luật pháp và các quy định hiện hành. Sứ mệnh của họ chủ yếu là giúp cho hoạt động kinh doanh của L'Oréal an toàn về mặt pháp lý, ví dụ như trong phân phối và kinh doanh các sản phẩm cũng như việc chế tạo, quản lý và bảo vệ quyền lợi các danh mục sản phẩm của các thương hiệu quốc tế.