Cuộc cách mạng kỹ thuật số đang thay đổi một cách sâu sắc mối quan hệ giữa tập đoàn và khách hàng của mình. Để chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi đã được tiên đoán trước, L'Oréal đang từng bước củng cố đội ngũ nhân viên và nâng cao lĩnh vực chuyên môn của mình.

Cách mạng kỹ thuật số là cốt lõi của mọi sự thay đổi trong ngành công nghiệp làm đẹp. Điều này đồng nghĩa với việc củng cố đội ngũ chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật số là điều kiện thiết yếu của L'Oréal. Tập đoàn đang từng bước chuẩn bị cho những thay đổi đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng, các giả định về mặt địa lý, và mang đến sự phát triển về dữ liệu và các kênh truyền thông đại chúng bao gồm mạng xã hội. 
 
Những ưu tiên và các cơ hội mới xuất hiện buộc tập đoàn phải thay đổi chiến lược truyền thông và đầu tư cho thương hiệu để nhường chỗ cho các kênh truyền thông kỹ thuật số. Thương mại điện tử cung cấp các khả năng thực tiễn cần phải được nắm bắt bằng cả hai tay. Kinh nghiệm của người tiêu dùng đang thay đổi và từng bước đẩy lùi ranh giới của các điểm bán hàng. Điều này cũng đang diễn ra trực tuyến và thông qua một số kênh phân phối tại cùng một thời điểm. Những thay đổi này đang dần biến đổi mối quan hệ với khách hàng và dịch vụ khách hàng khiến cho công nghệ thông tin trở thành một công cụ mạnh mẽ, hỗ trợ cho sự thay đổi này.