Trải nghiệm thế giới: Là một tập đoàn đa văn hóa, L’Oréal đã chia sẻ một trong những tài sản chủ yếu của tập đoàn với thế giới.

Luân chuyển nhân sự là yêu cầu thiết yếu của các vị trí quản lý bởi nó mang lại cơ hội được thay đổi và trải nghiệm công việc mới và thú vị hơn trong cuộc sống cá nhân.

L'Oréal có mặt tại 130 quốc gia và tính đa dạng luôn là thế mạnh của tập đoàn. Những tài năng và năng lượng từ đội ngũ nhân viên nam và nữ đang làm việc cho Tập đoàn trên toàn thế giới đã mang đến cho chúng tôi một lợi thế cạnh tranh thực sự, giúp chúng tôi duy trì mức độ tăng trưởng trên toàn cầu.

PHƯƠNG PHÁP ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI
Do đó, chúng tôi khuyến khích việc luân chuyển nhân viên nhằm giúp các vị trí cả ở cấp độ thấp và cao đều nhanh chóng có được kinh nghiệm khi làm việc với các nền văn hóa, các phương thức kinh doanh và tình hình khác nhau của từng thị trường. Chúng tôi mang đến cho nhân viên của mình những nhiệm vụ quốc tế tại các bước ngoặt nghề nghiệp của họ; hiện tại 44% nhân viên luân chuyển quốc tế đều dưới 35 tuổi. Đây là một phương pháp đôi bên cùng có lợi: những bí quyết mà các nhân viên quản lý học được ở các quốc gia khác nhau sẽ góp phần vào sự phát triển của tập đoàn. Và đối với các nhà quản lý, nó cho phép họ mở rộng chân trời kiến thức cùng với việc phát triển kỹ năng quản lý.