Con đường nghề nghiệp thường được xây dựng trên cơ sở lâu dài, vì thế L'Oréal đã xây dựng cho nhân viên quá trình phát triển sự nghiệp đơn giản nhưng hiệu quả giúp nhân viên nhìn thấy con đường phát triển nghề nghiệp của mình.

Chúng tôi không chỉ quan tâm đến việc tuyển dụng người tài mà còn tìm cách giữ chân người tài. L’Oréal là một công ty quan tâm đến giá trị con người. Và một trong những cách chúng tôi giữ chân người tài chính là mang đến cho nhân viên những cơ hội trong phát triển nghề nghiệp lâu dài với công ty qua những công việc khác nhau, cũng như cơ hội đào tạo được học những điều mới, và cơ hội thay đổi loại hình công việc mỗi 2-3-4 năm một lần. Vì thế nhân viên thường được thử thách và có nhiệm vụ mới trước khi họ bắt đầu cảm thấy chán công việc hiện tại.

ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐỘNG
Trong một thế giới luôn chuyển động, bạn sẽ muốn tiến nhanh, nhận lãnh trách nhiệm, tự chủ, tích lũy kinh nghiệm và thể hiện những gì bạn có thể làm. L'Oréal sẽ cung cấp cho bạn các nguồn lực để phát triển. Chúng tôi hiểu rằng nghề nghiệp chuyên môn phải được theo dõi xuyên suốt, xây dựng lâu dài và chúng tôi tin rằng mỗi nhân viên sẽ đóng vai trò chủ động trên con đường sự nghiệp của họ.

CÔNG CỤ RÕ RÀNG VÀ ĐƠN GIẢN
Do đó chúng tôi đã xây dựng một quá trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên đơn giản và hiệu quả dựa trên hệ thống đánh giá tài năng hàng năm để giúp chúng tôi nhận diện và phát triển tiềm năng. Vai trò của mỗi cá nhân trong quá trình này, từ vị trí quản lý trực tiếp đến đội ngũ nhân sự và bản thân nhân viên luôn được xác định rõ ràng. Hơn thế nữa, quá trình này được dựa trên các công cụ đơn giản được chia sẻ trong toàn Tập đoàn .

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN
Chúng tôi tin rằng không chỉ có duy nhất một phương thức để phát triển nghề nghiệp, mà đến ba.
  • Kinh nghiệm
    Được giao việc trong một lĩnh vực mới hay một thương hiệu mới, trải nghiệm chuyên môn khác từ cùng một chức năng, thay đổi chức năng làm việc trong lãnh vực, đào tạo, làm việc với các kênh phân phối mới, tìm hiểu một thị trường mới qua chương trình luân chuyển nhân viên quốc tế, tham gia vào dự án, quản lý nhóm: tất cả những kinh nghiệm này giúp bạn nâng cao kiến thức và tiến bộ hơn.

  • Giáo dục
    Tiếp thu kiến thức mới và thực hành các kỹ năng trong một môi trường an toàn cũng là một cách để tiến bộ.
  • Tiếp cận
    Tương tác với đồng nghiệp ở các cấp độ khác nhau và nhận được những lời khuyên và kinh nghiệm của họ sẽ đóng góp vào sự phát triển của bạn. Bạn sẽ trải nghiệm chương trình huấn luyện để giúp bạn phân tích các lựa chọn tốt nhất và điều chỉnh lại mục tiêu sau đó dựa trên khả năng của bạn.