Chương trình Thực tập sinh quốc tế hướng đến đối tượng sinh viên và các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp, những người quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp quốc tế. Chương trình này chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo tương lai phát triển tiềm năng và nâng cao kỹ năng làm việc giữa các nền văn hóa.

Bạn muốn trải nghiệm cảm giác lần đầu làm việc ở nước ngoài? Bạn muốn phát triển kỹ năng trong một môi trường năng động? Bạn muốn làm việc trong nhóm có yêu cầu và tính thực tế cao? Bạn không sợ hãi các thách thức? Nếu bạn mong muốn những điều vừa kể trên, bạn phù hợp với Chương trình Cơ hội toàn cầu. Chúng tôi cam kết phát triển các tài năng có tiềm năng trở thành các nhà quản lý tương lai, những người cởi mở, luôn học hỏi có khả năng thích nghi với các nền văn hóa khác nhau để từ đó có thể làm cho các thương hiệu quốc tế và các mô hình kinh doanh toàn cầu phù hợp với nhu cầu địa phương. Tham gia vào Chương trình Cơ hội toàn cầu của chúng tôi là sự khởi đầu tốt nhất cho bạn theo đuổi sự nghiệp quốc tế của mình.
 
Chúng tôi mang đến cho bạn hai cơ hội:
  • Thực tập sinh quốc tế: cơ hội để thực tập tại các phòng ban khác nhau của L’Oréal, tại bất cứ quốc gia nào và cho bất kỳ thương hiệu nào; đây là cơ hội thực tập dẫn đến cơ hội làm việc tại tập đoàn.
  • A VIE: dành cho sinh viên vừa tốt nghiệp có hộ chiếu châu Âu, A VIE (Volunteer for International Experience – Tình nguyện viên trải nghiệm quốc tế) là cơ hội để bạn thực tập trong khoảng thời gian từ 12 đến 18 tháng tại một trong những công ty con của chúng tôi ở nước ngoài, làm việc trong các bộ phận Tài chính, Marketing, Kỹ thuật số, Điều hành, Nhân sự, Truyền thông hoặc Nghiên cứu. Nếu bạn muốn khám phá thế giới và đóng góp vào sự phát triển của chúng tôi  tại các thị trường khác, chương trình này là dành cho bạn .

SỐ LIỆU CHÍNH:

  • 145 thực tập sinh quốc tế trong năm 2011-2012
  • 16 quốc tịch khác nhau
  • 20 quốc gia tham dự chương trình