Mỗi năm tại tất cả các công ty con của L'Oréal, nhiều tài năng trẻ có cơ hội thực tập trong đội ngũ của công ty. Thực tập sinh thực sự là chương trình đào tạo chuyên nghiệp để khởi nghiệp.

Gần một phần ba sinh viên tốt nghiệp chúng tôi tuyển dụng mỗi năm từng là thực tập sinh trước đây của chương trình. Chương trình thực tập sinh của chúng tôi dành cho sinh viên từ các trường đại học, các trường kinh doanh và kỹ thuật đa dạng đến thực tập cho các công việc sau: Nghiên cứu, Điều hành, Tài chính, Hệ thống thông tin, Marketing, Kinh doanh, Truyền thông, Kỹ thuật số và Nhân sự.
 
Trong thời gian từ 3 đến 12 tháng, sinh viên thực tập sẽ là thành viên của một nhóm chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ thực tế và đạt được mục tiêu cụ thể. Thực tập sinh sẽ có cơ hội phát triển kỹ năng của mình cùng với tính cách và phẩm chất cá nhân. Ngoài chuyên môn và bằng cấp, chúng tôi thường để mắt đến các bạn trẻ năng động, nhiệt tình và tham vọng, có khả năng hoàn thành các dự án, biến sự nhiệt tình thành sự thành công, tạo nên vẻ đẹp và sự hoàn hảo trong lĩnh vực này. Chương trình thực tập là cơ hội để các bạn chuẩn bị tốt nhất cho vị trí là những nhà lãnh đạo tương lai của công ty.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NHẬP

Bất kể kết quả của quá trình thực tập như thế nào, bạn cũng sẽ có được những trải nghiệm đặc biệt khi được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trước khi chính thức đi làm. Để tạo điều kiện cho bạn hội nhập vào L'Oréal và nhóm làm việc của mình, cùng với sự giúp đỡ của người hỗ trợ, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn:
  • Chương trình tìm hiểu L’Oréal (L'Oréal Discovery) để giúp bạn hiểu biết về Tập đoàn
  • Theo dõi sự phát triển cá nhân và chương trình huấn luyện trong suốt quá trình thực tập
  • Tham gia vào cộng đồng mạng để tạo ra mạng lưới của riêng bạn và chia sẻ kinh nghiệm của bạn với các bạn khác.
Bạn có thể nộp hồ sơ vào mỗi đợt tuyển dụng của chúng tôi (thường bắt đầu vào tháng 9 hàng năm). Nếu hồ sơ xin thực tập và tham vọng của bạn phù hợp với chúng tôi, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để sắp xếp phỏng vấn.