Để đáp ứng cho các thị trường này, tập đoàn đã tổ chức cơ cấu bộ phận Nghiên cứu & Sáng tạo theo hình thức mở rộng và hợp tác, bằng cách phát triển các mạng lưới thật sự mang tầm quốc tế.

Nhằm đạt mục đích tiến gần người tiêu dùng trên toàn thế giới hơn, bô phận Nghiên cứu & Sáng tạo đẩy mạnh sự hiện diện của mình trên khắp toàn cầu. Với 19 trung tâm nghiên cứu khắp thế giới, được chia thành 6 trọng điểm. Trọng điểm tại châu Âu kết hợp trung tâm Nghiên cứu nâng cao toàn cầu với 3 trung tâm toàn cầu khác nghiên cứu 3 lãnh vực tóc, da và trang điểm – để xác định chiến lược toàn cầu và tập trung mũi nhọn vào danh mục đầu tư cho cải tiến. Các trung tâm toàn cầu này được xem như điểm tập kết tạo lập nên mạng lưới bao gồm 5 trọng điểm ở các khu vực khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Vậy nhiệm vụ của các trọng điểm này là gì? Để điều chỉnh chiến lược toàn cầu cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của các thị trường. Và những trung tâm này vẫn phải duy trì việc tạo ra những sản phẩm mới có thể trở thành cải tiến toàn cầu. Ngoài ra, 16 trung tâm kiểm tra đánh giá được giao nhiệm vụ quan sát và lắng nghe người tiêu dùng địa phương. Và khoảng 50 phòng pháp chế khoa học và kỹ thuật đảm bảo việc sản phẩm tuân thủ theo yêu cầu riêng tại mỗi quốc gia.

See the map of global Research and Innovation locations