Có 3,870 nhân viên từ 60 quốc tịch khác nhau đang làm việc tại các Trung Tâm Nghiên Cứu & Sáng Tạo của L'Oréal. Làm việc trong 30 ngành nghiên cứu, hơn một nửa số nhân viên là các tiến sĩ hoặc kỹ sư, phụ trách hơn 497 bằng sáng chế trong năm 2015.

SỐ LIỆU

  • 794 triệu EUR đầu tư vào nghiên cứu và phát triển trong năm 2015
  • 497 bằng sáng chế đăng ký trong năm 2015

NHÂN SỰ

  • 3,870 nhân viên năm 2015
  • 30 ngành nghiên cứu (sinh học, hóa học, vật lý, quang học, vi sinh, phân tích thống kê, sinh lý học, dân tộc học, xã hội học, da liễu...) 
  • 60 quốc tịch

TỔ CHỨC 

  • 3 trung tâm toàn cầu
  • 5 khu vực (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil) 
  • 18 trung tâm nghiên cứu 
  • 16 trung tâm kiểm tra đánh giá 
  • 52 phòng pháp chế khoa học, kỹ thuật và điều hành

​Bản đồ vị trí các trung tâm Nghiên cứu & Sáng tạo trên toàn cầu