L'Oréal làm ra sản phẩm dành cho tất cả mọi người đến từ tất cả các tầng lớp xã hội trên toàn cầu. Để đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu làm đẹp trong mỗi nền văn hoá, các thành viên của chúng tôi cũng phải đa dạng và hòa nhập so với thế giới.

Để đạt được mục đích đó, chúng tôi xây dựng nơi làm việc là nơi mọi người thuộc mọi sắc tộc, tầng lớp xã hội, tôn giáo, giới tính, tuổi tác hoặc khuyết tật đều được chào đón và quý trọng. Một bầu không khí nơi mọi người có thể thành công và phát triển có nghĩa là việc kinh doanh của chúng tôi cũng sẽ thành công và phát triển trên khắp thế giới.

Trong tất cả sự đa dạng, ở công ty chúng tôi và ở cộng đồng địa phương trên mọi châu lục, mọi người đều có ý nghĩa với L'Oréal.

Chúng tôi đã có những tiến bộ về Đa dạng & Hòa nhập và đã được công nhận vì thành công của mình. Những thành công đó vẫn tiếp tục và mục tiêu của chúng tôi là nhân lên gấp ba những thành quả đạt được:
    • Đảm bảo bình đẳng giới ở mọi cấp bậc
    • Tăng thêm người khuyết tật vào đội ngũ của chúng tôi
    • Trao quyền cho mọi người thuộc mọi dân tộc và tầng lớp xã hội