Tại L'Oréal, chúng tôi tin rằng sự bao dung không chỉ là một vấn đề xã hội mà còn là một động lực kinh doanh chủ chốt. Do đó, Sự Đa dạng và Hòa nhập là một ưu tiên chiến lược của Tập đoàn, và các quản lý của chúng tôi đã cam kết lâu dài để hỗ trợ chính sách này.Jean-Claude Le Grand
Phó chủ tịch Phụ trách Nhân Sự tại tập đoàn L'Oréal
“Nhiều thành tựu, Thách thức vẫn còn” 

Nhấn vào đây để xem bài phỏng vấn

                         

 

 

 

Trong những video dưới đây, các Nhà quản lý cao cấp của L'Oréal chia sẻ quan điểm của họ về Đa dạng và Hòa nhập và giá trị của nó để thành công trong thị trường thế giới ngày nay.

Jean-Paul AGON
Chủ tịch kiêm CEO
Sự da dạng và hòa nhập tại tập đoàn L'Oréal
Barbara LAVERNOS
Phó Chủ tịch Điều hành
Sự Đa dạng có ý nghĩa như thế nào với bà?
Lubomira ROCHET
Giám đốc kỹ thuật số
Những cam kết trọng yếu của Tập đoàn là gì?
Frédéric ROZE
Phó chủ tịch điều hành Khu vực Châu Mỹ
Tại sao Đa dạng là một bước tiến chiến lược cho phát triển bền vững?

 

Alexandre POPOFF
Phó chủ tịch điều hành Khu vực Đông Âu, Châu Phi và Trung Đông
Ông có thể chia sẻ một quốc gia điển hình nhất cho Đa dạng & Hòa nhập?
Nathalie ROOS
Chủ tịch Ngành hàng chuyên nghiệp
Bà định nghĩa như thế nào về một nơi làm việc Hòa đồng?