GIỚI TÍNH

20102017

NỮ GIỚI
TRONG BAN QUẢN LÝ CẤP CAO

Ban chấp hành

21%

33%

Ban quản lý

39%

48%

Giám đốc
Thương hiệu
toàn cầu

43%

62%

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
CHO NỮ GIỚI

Thăng tiến

61%

68%

Đào tạo

59%

63%

Sống và làm việc
ở nước ngoài

34%

42%

TOÀN BỘ
NHÂN VIÊN

64%

69%

QUẢN LÝ
 

59%

62%

THÀNH VIÊN
BAN GIÁM ĐỐC

21%

46%

CHÊNH LỆCH LƯƠNG
THEO GIỚI TÍNH ở Pháp

* Chênh lệch tiền lương trung bình giữa nam và nữ ở mọi hạng mục (hợp đồng vô thời hạn).

3%*

Từ năm 2007, L'Oréal đã gọi vào INED
(Viện nghiên cứu dân số quốc gia)
để thực hiện phân tích tiền lương hàng năm tại Pháp.

CHỨNG NHẬN

Trong nhiều năm liền L'Oréal đã đưa ra một chính sách đầy tham vọng về bình đẳng giới. Để đo lường và đánh giá các hoạt động khác nhau được thực hiện, từ năm 2011 tập đoàn đã đưa ra quy trình chứng nhận tại một nửa số công ty con (chiếm 56% tổng số lao động) với các tổ chức sau:

EDGE (Cổ tức Kinh tế vì Bình đẳng giới)

GEEIS (Bình đẳng Giới ở châu
Âu và Tiêu chuẩn Quốc tế)

29QUỐC GIA

 • Úc
 • Brazil
 • Canada
 • Hoa Kỳ
 • Ấn Độ
 • Nga
 • Áo
 • Bỉ
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cộng hòa Séc
 • Estonia
 • Phần Lan
 • Pháp
 • Đức
 • Hungary
 • Ireland
 • Ý
 • Latvia
 • Lithuania
 • Hà Lan
 • Ba Lan
 • Bồ Đào Nha
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Điển
 • Vương quốc Anh

KHUYẾT TẬT

Tổng số nhân viên
L'Oreal có khuyết tật *1,238

* Lao động trực tiếp
Cập nhật tháng 3 năm 2018

Số quốc gia
có nghĩa vụ pháp lý
để thuê người khuyết tật

32

RIÊNG tại Pháp

2010

2017

4.33% 5.21% Công việc trực tiếp
5.44% 6.64% Tổng số công việc

QUỐC TỊCH VÀ DÂN TỘC

Số quốc tịch trên
tổng số nhân sự 158

21 công ty con

đã hỗ trợ sáng kiến thúc đẩy đa
dạng văn hóa, kinh tế và xã hội năm 2017.

SỰ ĐẦU TƯ VÀO CON NGƯỜI

Đầu tư
phát triển Sự nghiệp

84.5triệu Euro*

* Tăng +8.2% so với năm 2016.

TẬP TRUNG VÀO

Số lượng nhân viên được đào tạo
trong các Hội thảo về "Đa dạng và
Hội nhập"

Trên 28,000

Điều tra nhân viên hàng
năm để lấy ý kiến và cải
thiện phương thức làm việc

Hơn 80%
nhân viên phản hồi