GIỚI TÍNH

20102018

NỮ GIỚI
TRONG BAN QUẢN LÝ CẤP CAO

Ban chấp
hành

21%

31%

Vị trí chủ chốt
trong Tập đoàn

37%*

54%**

Giám đốc
Thương hiệu
toàn cầu

43%

66%

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
CHO NỮ GIỚI

Thăng tiến

61%

69%

Đào tạo

59%

65%

Sống và làm việc
ở nước ngoài

34%

46%

TOÀN BỘ
NHÂN VIÊN

64%

69%


QUẢN LÝ

59%

64%

THÀNH VIÊN
BAN GIÁM ĐỐC

21%

46%

CHÊNH LỆCH LƯƠNG
THEO GIỚI TÍNH ở Pháp

2%*

10%

 

2007

7%

 

2009

4%

 

2011

3%

 

2013

3%

 

2015

2%

 

2018

Từ năm 2007, L'Oréal đã kêu gọi Viện Economix phối hợp với các tổ chức nghiên cứu xã hội nổi tiếng (INED, CNRS và Universite Paris X), tiến hành một phân tích hàng năm về chênh lệch tiền lương theo giới tính ở Pháp.
Năm 2007, khoảng cách thu nhập theo giới là 10%.

Phân tích dữ liệu so sánh
(khoảng cách tiền lương theo tác động cấu trúc của tuổi tác, thâm niên, vị trí, việc làm bán thời gian và tình trạng hôn nhân) cho thấy sự khác biệt có lợi thế cho nam giới:
• 0,06% trong công việc vận hành, công nhân và nhân viên hành chính
• 3,6% trong vị trí quản lý

CHỨNG NHẬN

Trong nhiều năm liền L'Oréal đã đưa ra một chính sách đầy tham vọng về bình đẳng giới. Để đo lường và đánh giá các hoạt động khác nhau được thực hiện, từ năm 2011 tập đoàn đã đưa ra quy trình chứng nhận tại một nửa số công ty con (chiếm 61% tổng số lao động) với các tổ chức sau:

EDGE (Cổ tức Kinh tế vì Bình đẳng giới)

GEEIS(Bình đẳng Giới ở châu
Âu và Tiêu chuẩn Quốc tế)

29QUỐC GIA

 • Úc
 • Brazil
 • Canada
 • Hoa Kỳ
 • Ấn Độ
 • Nga
 • Áo
 • Bỉ
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cộng hòa Séc
 • Estonia
 • Phần Lan
 • Pháp
 • Đức
 • Hungary
 • Ireland
 • Ý
 • Latvia
 • Lithuania
 • Hà Lan
 • Ba Lan
 • Bồ Đào Nha
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Điển
 • Vương quốc Anh

KHUYẾT TẬT

Tổng số nhân viên
L'Oreal có khuyết tật*1,177

RIÊNG tại Pháp

2010

2018

4.33% 5.15% Công việc trực tiếp
5.44% 6.64% Tổng số công việc

QUỐC TỊCH VÀ DÂN TỘC

Số quốc tịch trên
tổng số nhân sự 158

23 công ty con

đã triển khai thực hiện các sáng kiến về xã hội
và đạo đức từ năm 2018.

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI NHÀ CUNG CẤP

Chương trình mua hàng thống nhất toàn cầu nhằm thúc đẩy tiến bộ xã hội

Chương trình
Trao quyền phát triển kinh tế
cho phụ nữ

38,596

người thừa hưởng lợi ích
là phụ nữ

98%
các hộ sản xuất nhỏ và hội chợ của những người làm nghề nhặt hái cung cấp nguyên vật liệu thô tại Châu Phi

29

dự án
tại

14

quốc gia

141 người thụ hưởng lợi ích
từ những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

455 phụ nữ
thuộc những cộng đồng dễ bị tổn hại hoặc hiện tại làm những công việc thường dành cho nam giới

Việc làm dành cho
người khuyết tật

2,080

Người khuyết tật
làm việc cho các nhà cung cấp của chúng tôi

tăng lên

+39%

(từ năm 2014)

trong đó, có 468người
tại Pháp

83

dự án
tại

24

quốc gia

SỰ ĐẦU TƯ VÀO CON NGƯỜI

Đầu tư
phát triển Sự nghiệp

87.3triệu Euro*

*Tăng +8.2% so với năm 2016.

TẬP TRUNG VÀO

Số lượng nhân viên được đào tạo trong các Hội thảo về "Đa dạng và Hội nhập"

Trên 33 000

Điều tra nhân viên hàng năm để lấy ý kiến và cải thiện phương thức làm việc

88%
nhân viên tham gia

CHOICE OF THE WEBSITE VERSION

Consult this website in another version :