Trong hơn một thế kỷ qua, L'Oreal đã tham gia vào hành trình mang đến cái đẹp cho thế giới.

Một công ty bé nhỏ được thành lập bởi ông Eugene Schueller vào năm 1909 ngày nào đã trở thành tập đoàn mỹ phẩm số một  thế giới. Các hoạt động ra mắt sản phẩm mới quan trọng, sáp nhập công ty, mở các công ty chi nhánh... Xem các đường dẫn phía dưới để tái hiện lại những chặng đường quan trọng trong hành trình mang đến cái đẹp của L'Oreal: