NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI
 • + 14,000 nhân viên được đào tạo kỹ thuật số năm 2016
 • 88 % nhân viên nhận được bảo trợ xã hội ở mức tối thiểu 
 • 1,000,000 lượt theo dõi trên LinkedIn
 • 33 % thành viên Ban quản trị là nữ
 
NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TÔI
 • 473 bằng sáng chế được đăng kí năm 2016
 • €850M triệu euro đầu tư vào Nghiên cứu & sáng tạo
 • 3,862 chuyên viên Nghiên cứu & sáng tạo
 • 1 trung tâm toàn cầu ở Pháp
 • 6 trung tâm vùng (Mĩ, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi)
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA CHÚNG TÔI
 • 88 bằng sáng chế về sản xuất và đóng gói năm 2016
 • 42 nhà máy trên toàn thế giới
 • 8 kênh phân phối (1)
 • 15 trung tâm công nghiệp trung lập cacbon
 
CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI
 • 164,000 giờ làm việc tình nguyện trong ngày Sinh nhật cộng đồng 2016
 • 82% sản phẩm mới hoặc sản phẩm được cải tiến có những tiến bộ về khía cạnh môi trường hoặc xã hội (2) 
 • - 67% lượng khí thải CO2 từ các nhà máy và trung tâm phân phối từ 2005 (3)
 • 67,533 người thuộc những cộng đồng khó khăn được giúp đỡ để tiếp cận với việc làm
 
DIGITAL
 • 31.9% chi tiêu cho phương tiện truyền thông trên mạng dành cho kỹ thuật số 
 • +32.7% tăng trưởng doanh số thương mại điện tử (4)
 • 6.5% tỷ lệ kỹ thuật số chiếm trong doanh số kinh doanh hợp nhất 
 
Nguồn : Báo cáo thường niên 2016, (Xem bản báo cáo đầy đủ tại đây: http://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2016/index
 
(1) Salon làm tóc; thị trường phổ thông (VD: siêu thị); gian hàng trong trung tâm thương mại; nhà thuốc; gian hàng ở sân bay; cửa hàng; thương mại điện tử; cửa hàng tiện lợi ở các Thị Trường Mới
(2) Những sản phẩm mới, ví dụ như những sản phẩm có công thức được phát triển, cải tiến và sản xuất lần đầu trong những nhà máy của tập đoàn hoặc những sản phẩm có bao bì được thay đổi/cập nhật vào năm 2016. 
(3) Giai đoạn 2005-2016. Trong các nhà máy và trung tâm phân phối.
(4) Doanh số đạt được từ những trang web riêng của các thương hiệu và doanh số dự đoán đạt được từ các thương hiệu tương ứng với doanh số từ trang web của các nhà bán lẻ (dữ liệu chưa qua kiểm toán).