BẢN QUYỀN
 
Nhằm tuân thủ theo pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật hoặc các quyền tương tự khác, việc tái sản xuất hoặc phân phối lại các yếu tố tạo nên trang web L'Oréal, toàn bộ hoặc một phần, đều bị nghiêm cấm. 
 
Tất cả các thương hiệu được trích dẫn trên website này là các thương hiệu đã được đăng ký. 
 
Công ty L'Oréal rất vui mừng chào đón bạn đến website của công ty và giới thiệu các hoạt động của tập đoàn đến số lượng đông đảo khán giá nhiều nhất có thể. Tập đoàn L'Oréal sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp gặp khó khăn trong việc truy cập vào website hoặc thất bại trong việc liên hệ.
 
Chi nhánh L'Oréal được đặt khắp nơi trên thế giới được đề cập trong mục L'Oréal toàn cầu. Các chi nhánh này cung cấp thông tin về các sản phẩm hiện hữu tại quốc gia sở tại và địa điểm liên hệ để người tiêu dùng tìm mua các sản phẩm họ đang tìm kiếm.